Tầm nhìn 

Tầm nhìn: trở thành một thương hiệu kinh doanh lĩnh vực ẩm thực được yêu thích và ưa chuộng của người Việt qua những trải nghiệm độc đáo, khó quên, với các thương hiệu dẫn đầu thị trường trong mỗi phân khúc.

Sứ mệnh

Sứ mệnh: nhằm tôn vinh và chia sẻ giá trị của di sản truyền thống Việt, của nét đẹp thiết kế đương đại, của cà phê và ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Nguyên tắc kinh doanh

Với 4 tiêu chí sau:
- Liêm chính trong kinh doanh: Chúng tôi tin rằng sự liêm chính là một trong những yếu tố quyết định thành công và cũng chính là yếu tố gia tăng mức độ tin tưởng, yêu mến và gắn bó của khách hàng đối với các thương hiện
- Bảo vệ môi trường: Đối với NISO, một trong những trách nhiệm mà doanh nghiêp luôn nên hướng về là gop phần duy trì một cuộc sống xanh, lành mạnh và môi trường trong sạch cho sự phát triển bền vững của đất nước và mỗi cá nhân
- An toàn lao động: Từ góc nhìn của một doanh nghiệp, NISO luôn trân trọng sự đóng góp của từng nhân viên và môi trường lao động an toàn, lành mạnh cho đội ngũ nhân viên luôn nằm trong mục tiêu quan trọng cần duy trì của NISO
- An sinh xã hội: Trách nhiệm với sự phát triển trong đời sống xã hội là trách nhiệm mà mỗi thành viên của NISO luôn xem trọng và nỗ lực để đạt được.