tiếng việt
tiếng việt
  • #ANVIEN
  • #CIAO
  • #Signaturedrink
Set Dinner
  • #runam
Cafe RuNam
  • #RunamBoutique
RunamBoutique
  • #anvien
  • #AnVienFlowerHotpot
An Vien Flower Hotpot
  • #runam
Cafe RuNam
  • Saigon Taste App

Chương trình Saigon Taste Rewards là chương trình dành cho khách hàng thân thiết của Công ty Cổ phần NISO. Các thành viên của Saigon Taste Rewards càng chi tiêu nhiều tại các địa điểm thuộc hệ thống Saigon Taste, càng nhận được nhiều điểm tích lũy và nâng hạng mức thành viên để được hưởng những ưu đãi, quyền lợi dành riêng cho thành viên chương trình.

Chương trình Saigon Taste Rewards là chương trình dành cho khách hàng thân thiết của Công ty Cổ phần NISO. Các thành viên của Saigon Taste Rewards càng chi tiêu nhiều tại các địa điểm thuộc hệ thống Saigon Taste, càng nhận được nhiều điểm tích lũy và nâng hạng mức thành viên để được hưởng những ưu đãi, quyền lợi dành riêng cho thành viên chương trình.
Tải ứng dụng ngay hôm nay và rất nhiều món quà đang chờ được trao tay đến các khách hàng thân thiết của Saigon Taste đấy!
LIÊN HỆ